Kontaktlista

Här har vi försökt hitta någorlunda vettiga organisationer/personer som du kan se ifall någon skulle kunna hjälpa dig med något.

Juridik = lagkunskap, rättskännedom.

 

Juridisk rådgivning

Juristjouren. Öppettider vardagar kl. 08-17.

 

Advokater

Advokat Sjöqvist AB

 

Övriga

BRIS. Telefon 116111.
Nationella hjälplinjen. Telefon 020 - 20 00 60

 

Det finns även många tjejjourer, och vi hoppas att de gör ett bra arbete också.

Vi har en viss reservation inför att kontakta tjejjourer etc i första hand eller bara, eftersom de ofta saknar kunskap om mer komplexa saker, både sakligt såväl som psykologiskt. Vi vill förstås inte i det förringa betydelsen av att det kan finnas andra som kan lyssna på.

Vi vill inte göra reservationen generell eftersom det må finnas undantag. Men de arbetar ideellt och om det inte finns ett engagemang där så kommer de inte att ge tid åt den eller som hör av sig. Om det att det kan finnas en brist i psykologisk mening, så menar vi att det kan bero på att det kan ha en viss agenda som även ska följa vad som korrelerar till "feminism", och i den kan det som vi tycker finnas begränsningar i att ha psyklogisk kunskap pga en "feministisk" priming.

Man kan ha svårt att bemöta vad som kan vara eller psykologiska följder av övergrepp och det avser t ex begrepp som innefattar skam, men som man kanske försöker att avvärja mot, utifrån ett mer politiskt underliggande, dvs det "accepteras" inte att tjejer ska känna "skam" för det menar man ofta inom "feminism" är något som "patriarkatet" har velat pålägga tjejer och kvinnor i en förringande mening. Därmed skulle det påläggas ett "krav" på tjejer att "nej men du ska inte känna så nu", och om man säger det för snävt så kan det bli att den som behöver bli förstådd istället får höra som att det är inte tillåtet att uppleva det som upplevs, och då bleve det att pålägga ett krav där i praktiken en förträngning eller förnekelse förväntas, som det kanske då blir, vilket inte ger ett bättre mående.

"Skam" kan vara en ofrånkomlig del i bearbetandets upplevelse, och för att kunna bemöta på ett rätt sätt måste det finnas förståelse för det. Ibland finns ett behov att bearbeta i en samtalsterapi och kanske först där kan det gås igenom mer.

 

Denna sida finns för att visa hur vanliga sexualbrotten via internet är, för att fler utsatta ska våga anmäla och för att förebygga att brotten sker. Sprid detta viktiga budskap. Tillsammans kan vi uppmärksamma detta ännu mer och förebygga brott, dåligt mående & självmord hos utsatta barn & unga och anhöriga.

 

Länkar:

Blogg

Kontakt

Lämna din synpunkt

Hur hittade du hit?
Via Facebook
Via Twitter
Via en bekant
Via Google
Via en annan sida

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)